Koin seinät 8.6.2013. Parziloin tila

Äijängo pidäs uuttu parttu hapannuzien tilale?


Edupuoli: Hapannuttu parttu: 6*(8.96+7.15)=96.66m


Tagapuoli: Hapannuttu parttu: 7*21.23=148.61m


Päivänlaskupiä: Lujat parret


Päivännouzupiä: Lujat parret

Kaikkiedah 245.27m libo 245.27*0.15*0.15=5.52m³


Kuibo ielleh? Vagavu duumaičendu.