Karjalan Kielen Kodi

Uuzi kodi piirustuksien mugahUvven koin pertit

Kävy pertilöis painaldamal hiirel (27.8.2015)

Karjalan kielen kodi on Vieljärvel täs kohtas Vohtajoven suus

Koin ozuteh on Sovetskaja uuličču 8, koordinuatat N61.57209 E32.83310.

Vahnu kodi

Kezäl 2012 kodi oli tämän nägöine:

Kodi on srojittu vuonnu 1948 da eri aijoinnu sie ollah ruattu suudo, lapsien päivykodi da pravoslavnoi kirikkö. Alguperäine kodi oli tämän nägöine. Verandua onnuako ei olluh, ei ole tarkembua tieduo mittuine ulgoveräi oli.

Vuvves ???? algajen kodi oli tyhjänny. Levon vajatandan däh erähät kohtat seinis piästih happanemah.
Kierros koin ymbäri kezäl 2012:


Sydämes kodi oli tämän nägöine:

Painaldamal hiiren nybliä piirustuksen piäl voit kävvä endizen koin pertilöis.

Täs on tarkembi pohjupiirustus (voi suurenduagi).


Remontu

Remontu algau riiččimäl endizet sparielit da eristykset da kaččomal, mittyzes tilas ollah parziseinät. Ozutahes, ku on hapannuttugi kohtua, ozakse vaiku vähä.

Vahnu kodi remonturuavon allus heinykuus 2012

Fotoal'bom sulakuus 2013

Fotoal'bom oraskuun 2013 allus

Fotoal'bom 23 oraskuudu 2013

Fotoal'bom 8 kezäkuudu 2013. Parziloin tila

Fundamentualine ruado

Loppukeviäl 2013 vahnan koin fundamentu ozuttihes pädemättömäkse. Pidi kiändiä ajatukset uvven koin nostamizeh endizen paikale. Enzimäzet eskiizat uvves kois valmistuttih enne endizen lopullistu riičindiä. Endine kodi oli 21.230x11.310=240 nellikkömetrii, uvves kois on pluanan mugah 21.60x11.84=256 nellikkömetrii.


Uvven koin fasuadu uuličale

Kävy pertilöis painaldamal hiirel


Kuva-al'bomoi vahnan koin riičindäs uvven koin rungan valmistumizeh.

Riičindän tilandeh heinykuul 2013

Fotoal'bom 16 kezäkuudu 2013.

Fotoal'bom 27 heinykuudu 2013

Fotoal'bom 9 elokuudu 2013

Fotoal'bom 7 syvyskuudu 2013

Fotoal'bom 22-25 syvyskuudu 2013

Fotoal'bom 10.10.2013 fundamentan valandas

Fotoal'bom 11.12.2013 srojindan algu

Fotoal'bom 14.12.2013

Fotoal'bom 31.12.2013

Fotoal'bom 9.2.2014

Seinät da levo

Rungan valmistuttuu srojindu azetui talvisydämekse. Pidi dengua suittua. Keviäl srojindu jatkuu. Ezmäi pidäy luadie seinät da levo, sit ikkunat da veriät i m.i.


Kuva-al'bomoi seinien da levon luajindas

Fotoal'bom 6.4.2014

Fotoal'bom 8.4.2014

Fotoal'bom 27.4.2014

Fotoal'bom 30.4.2014

Fotoal'bom 21.5.2014

Fotoal'bom 16.6.2014

Fotoal'bom 12.7.2014

Fotoal'bom 15.8.2014

Fotoal'bom 3.9.2014

Fotoal'bom 13.9.2014

Fotoal'bom 14.9.2014


Kodi 27.9.2014

Fotoal'bom 27.9.2014

Fotoal'bom 28.9.2014

Fotoal'bom 29.9.2014

Fotoal'bom 3-4.1.2015