VUOZIRAPORTU 2019

Karjalan Kielen Kodi - yhtistys

Yhtistys on perustettu 6.3.2013. Vieljärven rahvas da yhtistyksen kannattajat yhtes nostettih Karjalan kielen kodie da vuvves 2015 algajen kehitetäh sen ruaduo. Karjalan Kielen Kodi – yhtistyksen tarkoitus on Ustuavan mugah: karjalan kielen da karjalazen kul'tuuran säilyttämine,‎ ‏kehittämine da propagandu da rahvahan eloksen luavun parandamine Vieljärven kyläs.

Yhtistyksen ruavot: ližäopastuksen kehittämine ‬karjalan kielel; tervehellizen ‬eloksentavan ‬kehittämine ‬karjalan kielel; joudoaijan ‬kehittämine ‬karjalan kielel; paikallizen biznesan kannatandu; kylän kunnostamine; sotsiualuavun da ‬sotsiualupalveluksien andamine ‬kylän ‬rahvahile.

Yhtistys ruadau kogo Vieljärven čupun rahvahan da karjalan kielen kehittäjien hyväkse.

Yhtistykses on halličus (6 hengie) da paginanvedäi. Kerran vuvves piemmö Vuozikerähmön.

Karjalan kielen kois alalleh, palkatul ruavol ruadau 6 hengie (kaksi lapsien kazvattajua, karjalan kielen opastai, ildupäivykerhon vedäi, keittäi da metodistu). Muut ruavot mennäh ilmai palkoi. Karjalan Kielen Kodi – yhtistyksen ruavot vuvvennu 2019:

Kerhot

Kielipezä

Kielipezä on jatkanuh ruaduo. Kielipezäs ruatah kaksi lapsien kazvattajua – L.I. Popova da V.A. Jefremova, keittäi Z.F.Artemjeva, metodistu N.N. Antonova. Kielipezä on tässähgi ainavo Venál, kudai ruadau tävvel kielipezämetoudiekal.

Ildupäivykerho

Sygyzyl 2019 rubei ruadamah ildupäivykerho, kudamah kävväh kielipezäs lähtenyöt školaniekat. Kerhon vedäjänny on G.I. Porojeva.

Kielisuut

Kielisuut libo etnotjutorat libo kielimuasterit ruvettih käymäh Karjalan kielen kodih sygyzyl 2019. Natalja Antonova metodistannu opastau kui pidäy paista lapsien kel karjalakse, sendäh ku tämä nero on jo hävinnyh. Kielen malttajat ollah lapsien kel, paistah heijän kel karjalakse da opastetah karjalazeh elaijan tabah. Kielisuut opastettih pastamah kalakurniekkua, pyörölöi, hapainpiirualoi, keitinpiirualoi.

Toimindua da suavutuksii

Yhteisruaduo:

Passibot

Ruadopluanat vuvvele 2020

Karjalan kielen koin ruado on olluh aktiivine jälgimäzet vuvvet. Nygöi pidäy oppie pidie kielipezä, ildupäivykerho da kerhot da syvendiä niilöin ruaduo.

Den´goin ečindyruaduo pidäy aktiviziiruja ku kielipezän ruado jatkus tulies ajasgi.

Olis hyvä kehittiä Koin palveluoi nenga ku sähköčotat da muavuograt maksazimmo omis den´gois.

Karjalan kielen koin stuatussu on muutettu eländykoikse. Sen avul opimmo suaha sähköčotat da muavuogru pienembikse.

Koin ymbäri muaruavot ollah ruattavannu. Kois pidäs suaha toine kerros valmehekse.

Vieljärven kylän rahvas jo harjavuttih sih, ku kyläs on oma Karjalan Kielen Kodi. Suvaičustu da hindua karjalan kieldy kohti liženi nägyväh. Vieljärvelästy tänne kävyy endisty enämbi. Ruvettih käymäh netgi, ket enne ei käydy. Konsertu – da spektaklipäivin zualu ainos on täyzi. Kogo Karjalas da Venálgi KKK:s äijäl paistah da kiitetäh. Meis lujah kirjutetah lehtilöih da internettah, puaksuh otetah TV:h da ruadivoh. Vieljärven rahvas tahtotah omua karjalankielisty joukkuo. Vie ei lövvy mostu ristikanzua, kudai rubies vedämäh sidä. Opimmo vuvvel 2020 kaččuo tädä dieluo.